Kjøp svensk førerkort

Førerkort i Sverige

Svensk førerkort | Kjøp svensk førerkort

Kjøp svensk førerkort. Hvilke typer førerkort som er anerkjent i Sverige, prosedyrene for å få og fornye et førerkort der, og prosessen for å bytte et utenlandsk førerkort med et svensk er alle detaljert her.
Å kjøre i Sverige krever både gyldig førerkort og fylte 18 år.

Kjøp svensk førerkort
Kjøp svensk førerkort

Hvilke typer førerkort finnes det i Sverige?

I Sverige utstedes førerkort av Transportstyrelsen. De verdensomspennende standardene for førerkortkategorier er gjeldende i Sverige.
For hver kategori er det ulike aldersbegrensninger. Du kan finne detaljer om kjøretillatelser og andre formelle krav for kjøring i Sverige på nettstedet til det svenske transportverket. Svensk førerkort

Kan man ta førerkort i Sverige?

Førerkort kan kun fås i landet du er registrert i. Derfor må du være registrert i Sverige dersom du ønsker å ta førerkort der.
Du må søke om førerkort etter å ha lært om forutsetningene for sertifikatet du ønsker. For å øvelseskjøre og bestå førerprøve i Sverige må du ha gyldig førerkort. De samme reglene gjelder hvis du får lisensen din for første gang, så vel som hvis du for øyeblikket har en og planlegger å fornye den eller få lisensen tilbake. Kjøp svensk førerkort

Hvilke førerkort er gyldige i Sverige?

Du har tillatelse til å kjøre i Sverige med utenlandsk førerkort. Når du kjører, må du alltid ha sertifikatet på deg.

Førerkort fra et EU/EØS-land

Du kan bruke førerkortet ditt overalt i EU hvis det ble gitt i en EU-nasjon. Kontroller at førerkortet ditt fortsatt er i god stand før avreise. Førerkortet blir øyeblikkelig ugyldig og anerkjennes ikke i andre nasjoner hvis det utløper når du reiser til utlandet.
Hvis du har et førerkort fra en EU/EØS-nasjon, er det gyldig så lenge det fortsatt er i god stand der og du ikke har byttet det ut for et svensk førerkort. Selv om du er registrert i Sverige, er førerkortet ditt er fortsatt i god stand. Kjøp svensk førerkort

Førerkort utstedt i Danmark, Finland, Island eller Norge er gyldige i Sverige dersom:

  • førerkortet er gyldig i landet det ble utstedt i
  • førerkortet er ikke byttet til svensk førerkort
  • innehaveren har ikke også svensk førerkort som er inndratt eller inndratt

Førerkort fra et land utenfor EU/EØS

Hvis du har tatt førerkortet ditt utenfor EU/EØS, så lenge det fortsatt er gyldig der og du ikke har byttet det ut for et svensk sertifikat, er det gyldig i Sverige.
Hvis du har vært registrert i Sverige i mer enn ett år, er førerkortet ditt ikke lenger gyldig der.

Når bør du fornye førerkortet i Sverige?

Et førerkort har en begrenset gyldighetsperiode og må fornyes før det går ut. Svenske førerkort for biler har en maksimal gyldighetsperiode på ti år. På nettsiden til det svenske transportstyrelsen kan du få mer informasjon om fornyelse av førerkort lisens i Sverige.
Hvis du har flyttet utenfor Sverige og trenger å fornye eller erstatte førerkortet ditt, kan du ikke gjøre det i Sverige. Hvis du prøver å fornye ditt svenske førerkort i en annen nordisk nasjon etter at gyldighetsperioden er utløpt, må du søke om en ny lisens i ditt nye bostedsland. Kjøp svensk førerkort

Når bør du bytte utenlandsk førerkort med svensk førerkort?

Hvis førerkortet ditt fortsatt er gyldig i landet der det ble utstedt og du er fast bosatt i Sverige, kan du bytte det mot et førerkort fra en annen nordisk nasjon. Før utløpet av ditt nåværende utenlandske førerkort må du bytte det til et svensk førerkort.
Grønlandske førerkort kan ikke byttes til svenske førerkort.
Hvis du bare skal gjennom Sverige, må du fortsette å bruke ditt utenlandske førerkort i stedet for å bytte til et svensk.

Er førerkortet ditt gyldig i Sverige hvis det er inndratt i et annet EU-land?

Du kan ikke søke om nytt førerkort fra en annen EU/EØS-nasjon hvis du har forbud mot å kjøre i den nasjonen. Etter at kjøreforbudstiden er utløpt, kan du imidlertid søke om førerkort.
Ethvert førerkort utstedt av et annet medlemsland til en person hvis førerrettigheter er begrenset, suspendert eller tilbakekalt på territoriet til den førstnevnte staten, må avvises av et EU/EØS-land. I tillegg kan søkere som har hatt sin kjøring. privilegier begrenset, suspendert eller tilbakekalt i en annen EU/EØS-nasjon vil ikke bli utstedt en lisens.
En kandidat hvis førerkort er suspendert i et annet medlemsland kan likeledes nektes førerkort av en EU/EØS-nasjon.

Kan du bruke ditt svenske førerkort i utlandet?

De nordiske nasjonene, EU, Sveits og Liechtenstein godtar ditt vanlige førerkort.
Et svensk førerkort må byttes mot et sertifikat utstedt i landet der du nå er bosatt før det svenske førerkortet utløper dersom du flytter til en annen nordisk nasjon mens du har svensk førerkort.
Hvis du ønsker å kjøre mens du tilbringer en betydelig mengde tid utenfor EU/EØS, bør du finne ut om du trenger internasjonal kjøretillatelse. For mer informasjon, ta kontakt med destinasjonsnasjonens ambassade.

Et internasjonalt førerkort fungerer som identifikasjon og erstatter ikke et standardkort. Du må derfor i tillegg oppgi ditt vanlige førerkort. Vær oppmerksom på at hvis du planlegger å kjøre i flere land i løpet av en reise, kan det hende du må ha flere internasjonale kjøretillatelser. Kjøp svensk førerkort